1

GQAb、GQBb系列粗活塞杆气缸

制造商 广东省肇庆方大气动有限公司
描述 QGAb系列粗活塞杆气缸 QGAb-40X100
零件号 QGAb-40X100
产品选择
Selector 型号 d (mm) d1 d2 d3 (mm) d4 L (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) e (mm) e1 (mm) B (mm) B1 (mm) b (mm) l D1 D2
8 QGAb 40×S 20 M16×1.5 M10×1 13 M6 155 95 75 8 40 25 64 50 17 5 Φ50 Φ50
1 QGAb 50×S 20 M16×1.5 M10×1 13 M6 155 95 75 8 40 25 64 50 17 5 Φ50 Φ50
2 QGAb 63×S 25 M20×1.5 M12×1.25 16 M8 190 130 105 8 48 35 80 60 22 5 Φ63 Φ61
3 QGAb 80×S 25 M20×1.5 M16×1.5 20 M8 188 130 102 8 48 35 95 75 22 5 Φ63 Φ64
4 QGAb 100×S 32 M27×2 M16×1.5 20 M10 200 135 107 22.5 55 40 115 90 28 5 Φ80 Φ68
5 QGAb 125×S 40 M33×2 M20×1.5 24 M12 225 145 107 27.5 70 50 150 120 36 5 Φ90 Φ78
6 QGAb 160×S 50 M42×2 M27×2 32 M16 314 200 150 37.5 104 84 190 150 46 / / Φ85
7 QGAb 200×S 50 M42×2 M27×2 32 M20 314 200 150 37.5 104 84 230 180 46 / / Φ85
9 QGBb 40×S 20 M16×1.5 M10×1 13 M6 180 115 85 8 45 30 64 50 17 5 Φ50 Φ50
10 QGBb 50×S 20 M16×1.5 M10×1 13 M6 180 115 85 8 45 30 64 50 17 5 Φ50 Φ50
11 QGBb 63×S 25 M20×1.5 M12×1.25 16 M8 205 135 105 8 50 35 80 60 22 5 Φ63 Φ61
12 QGBb 80×S 25 M20×1.5 M16×1.5 20 M8 210 140 107 8 50 35 95 75 22 5 Φ63 Φ64
13 QGBb 100×S 32 M27×2 M16×1.5 20 M10 243 145 112 22.5 58 40 115 90 28 5 Φ80 Φ68
14 QGBb 125×S 40 M33×2 M20×1.5 24 M12 250 155 117 27.5 70 50 150 120 36 / / Φ78
15 QGBb 160×S 50 M42×2 M27×2 32 M16 324 200 150 37.5 76 56 190 150 46 / / Φ100
16 QGBb 200×S 50 M42×2 M27×2 32 M20 324 200 150 37.5 104 84 230 180 46 / / Φ100
型号
d (mm)
d1
d2
d3 (mm)
d4
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
e (mm)
e1 (mm)
B (mm)
B1 (mm)
b (mm)
l
D1
D2
联系供应商
广东省肇庆方大气动有限公司 方大公司是全国气动行业中产品品种最齐全、规格最多的气动元件专业生产公司,多年来公司各项主要经济指标在国内气动行业中处于前列,在国内具有重要的影响力。
Zhaoqing Fangda pneumatic Co.,Ltd.
广东省肇庆方大气动有限公司