Butt welding 45° long radius elbow - Schedule 100 (SCH 100)

Standard ASME B 16.9-1993
Description Butt welding 45° long radius elbow - Steel (SCH 100) - ASME/ANSI B 16-9-1993 - DN 8"
Part number ASME B 16.9 - BW45LRE - SCH 100 - NPS 8 - St
Mass 19.07 kg
Material Steel
Product selection
Selector Nominal Ø External Ø (mm) Center to end (mm) Thickness t (mm) Mass (kg)
1 8" 219 127 15.09 19.07
2 10" 273 159 18.26 37.55
3 12" 324 190 21.44 61.5
4 14" 356 222 23.83 94
5 16" 406 254 26.19 130
6 18" 457 286 29.36 195
7 20" 508 318 32.54 238
8 22" 559 343 34.92 329
9 24" 610 381 38.89 410
Nominal Ø
External Ø (mm)
Center to end (mm)
Thickness t (mm)
Mass (kg)